Sakın Unutmayın Ölçü ve Tartı Aletlerinin Damga Beyanı için Son Tarih 28 Şubat 2018

Kurumsal Özmen Ticaret 1990 yılında tartı ve Su sayaçları olarak faaliyete başlamıştır. Alanya'da tartı ve Su Sayaçları sektöründe geniş ürün yelpazesi ile farklı ihtiyaçlara yanıt verebilecek her türlü ürün ve çözümü sağlamaktadır. Akdeniz genelinde 1500’ü aşkın Esnaf ile ürünlerin satış ve servis hizmetini vermektedir.
Özmen TicaretTartı ve Su Sayaçları sektöründe yer aldığı günden bu zamana kadar sunduğu hizmet kalitesini giderek artırmaktadır. Müşterilerine sadece ürün değil, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sağlayan Özmen Ticaret, deneyimli teknik ekibiyle kaliteyi en uygun fiyatla müşterisine ulaştırmayı kendine amaç edinmiştir.
Özmen Ticaret, konumunu korumak ve geliştirmek için sağladığı lider ürünler ve hizmetleri eğitimli, bağımsız çalışabilen, üretken ve dürüst bir kadro ile müşterilerine ulaştırmaktadır. Firma olarak, hedefimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin devamlılığını sağlamak için başarılı büyüme stratejisini yüksek verimliliğe dönüştürmektir.


Kalite Politikamız
 • Her zaman müşteri ve müşteri malına ait bilgi gizliliğini korumak ve sağlamak.
 • Tecrübeli, nitelikli, profesyonel elemanlara ve doğru kaynaklara sahip olmak, bu olgular ile denetimleri ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
 • Hatalar oluştuktan sonra düzeltmek yerine, bu hatalar oluşmadan önleyici tedbirleri almak.
 • Yaptığımız her işi ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapmak.
 • Kalite yönetim sistemine uygun olarak tüm faaliyet ve süreçlerde, sistematik ve planlı bir şekilde tüm personelimizin katılımı ile, sürekli gözden geçirmeler ile iyileştirmeyi ve gelişmeyi sağlamak.
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri beklentilerinin değerlendirmesini geleceğe dönük iyileştirmeler için kaynak kabul etmek.
 • Tüm Türkiye'de müşterilere hizmet sağlayacak yetenekte olmak.
 • Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, teknolojik ve çağın gerektirdiği tüm yenilikleri takip ederek imkanlar dahilinde uygulamak.
 • Firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırabilmek.
 • Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerine tamamiyle ve en üst düzeyde cevap verebilmek.
 • Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı ile en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak etkin, verimli ve zamanında güvenilir hizmet vermek.
 • Çalışanlarının sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak.
 • Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Kalser Kalite Politikası'nı uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur.


Tartı Aletleri Genel Bilgilendirme / Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği Amaç – 04/09/2013 tarihli 28755 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmeliğin amacı; tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Yetkili muayene servisimiz: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü tarafından YMS – 001 muayene ve servis Belge Numarası ile yetkilendirilen Özmen Kalibrasyon, yetkisi kapsamındaki tartı aletlerinin periyodik ve stok muayenesi ile tamir sonrası ilk muayene ve damgalama işlemlerinin yapılmasından yetkili ve sorumludur.

Muayene için genel esaslar :
 • Yapılan muayene sonrası uygun bulunan tartı aletleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muayeneyi yapanlarca damgalanır.
 • Fiziki özellikleri veya hassasiyeti bakımından damgalanmaya uygun olmayan tartı aletleri için, muayeneyi yapanlarca damga yerine geçen belge düzenlenir. Bu belge daha sonraki muayenelerde ilgililere ibraz edilmek üzere tartı aletinin kullanıcısı tarafından muhafaza edilir.
 • Periyodik, stok veya tamir sonrasındaki ilk muayenesi yapılarak damgalanan her bir tartı aleti için muayeneyi yapanlarca iki adet muayene kartı düzenlenir, muayene kartlarından biri kullanıcıda diğeri de muayeneyi yapanlarca muhafaza edilir.
 • Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarını yapan kişiler tamirini yaptıkları tartı aleti için geçici damga tutanağı düzenler, geçici damgası yapılan tartı aletinin kullanıcısının, geçici damganın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde muayene ve damgasının yapılması için tartı aletinin periyodik muayene yetkisine göre İl Müdürlüğüne/Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına/yetkili muayene servislerine müracaat etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre 2014 yılı için 1,520,00TL idari para cezası uygulanır.

Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:
 • Otomatik tartı aletleri
 • Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
 • I ve II .nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri
 • Otomatik kütle belirleme terazileri
 • Otomatik gravimetrik dolum terazileri
 • Sürekli toplayıcılar ve kesintili toplayıcılar

Periyodik muayene zamanı ve tamir sonrası müracaat şekli aşağıdaki gibidir:
 • Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır.
 • Tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
 • Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın1 Ocak tarihinde başlayıp 28 Şubat tarihine kadar periyodik muayene müracaatı yapılması gerekir.
 • Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.
 • Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.
 • Tartı aleti kullanıcıları tarafından periyodik muayene için; tartı aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı bilgilerle yetkili muayene servisine müracaat edilir.
 • Muayene için müracaatta bulunanlara muayene gününü belirten bir belge verilir.
 • Muayene ve damgalama işlemlerinin yapılmasında yetkili muayene servisi tarafından bir program düzenler ve bu programı bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne onaylatıp muayeneleri yıl sonuna kadar gerçekleştirirler.
 • Yetkili muayene servislerince yapılan muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.

Yetkili muayene servislerinin yükümlülükleri:
 • Yetkili muayene servisleri, yetkili oldukları tartı aletlerine ilişkin yapılan müracaatları yıl içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Yetkili muayene servisleri almış olduğu müracaatla ilgili işlemleri kendisi yapar.
 • Alınan müracaatların bir bölümü veya tamamı başka bir yetkili muayene servisine devredilemez.
 • Yetkili muayene servisleri, muayenesini yapmış olduğu tartı aletleri ile ilgili tüm işlemlere dair bilgi ve belgeleri en az beş yıl muhafaza eder.
 • Yetkili muayene servisleri, tartı aletlerinin muayeneleri ile ilgili hizmetleri mevzuatta öngörülen şekilde verir.
 • Yetkili muayene servisleri, denetim için gelen görevliye, denetim işlemlerini yapabilmesi için gerekli her türlü yardımı yapmakla yükümlüdür.
 • Yetkili muayene servisi, yetki aldığı ilden veya o ile sınır illerden gelen muayene başvurularını almak zorundadır. Bu iller dışındaki illerden gelen başvuruların alınması, yetkili muayene servisinin kendi sorumluluğundadır. Başvurusu alınan muayene gerçekleştirilmek zorundadır.
 • Yetkili muayene servisleri o yıl için aldığı muayene başvurularını, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen periyodik muayene müracaat tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içerisinde tartı aletinin bulunduğu İl Müdürlüğüne elektronik ve yazılı olarak bildirir.
 • Otomatik tartı aletleri kullanıcıları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk başvuru döneminde şubat ayı sonuna kadar periyodik muayene için müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Özmen Kalibrasyon olarak;
Antalya il merkezi ve ilçelerindeki I ve II –III ve IV.üncü Sınıf otomatik olmayan tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga işlemlerini yapmaya yetkiliyiz.
Gramlar
Gram ağırlıkların muayenesi Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapılmaktadır.
BİLGİ İÇİN ALANYA BELEDİYESİ ANTALYA İL BİLİM, SANAYİ VE ÖLÇÜ AYAR MEMURLUĞU TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR HELİM AVCI ÖLÇÜLER VE AYAR ŞUBESİ 0 242 5102000 Cep Tel: 0 532 7772082 Tel : 0 242 2434777 – 78 Dahili:121
ÖZMEN KALİBRASYON olarak işyerimizde otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, otomatik kütle belirleme terazileri, otomatik gravimetrik dolum terazileri, sürekli toplayıcılar ve kesintili toplayıcılar ile ilgili her türlü kalibrasyon yapılmakta olup; ölçü ve tartı aletlerinizin yasal zorunluluktan doğan her türlü işleri ( beyanname verme, damgalanma gibi ) süresi içinde takip edilir.
2. inci Kuruluşumuz olan Özmen Ticaret. I ve II –III ve IV.üncü sınıf terazilerin tamir ve ayar yetki belgemiz olup tüm terazilerinizi tamir etmeye yetkilidir. www.ozmenkalibrasyon.com adresimizden dileyen müşterilerimiz terazilerinin muayene ve damgalama zamanını ve belgelendirmelerini takip edebilirler.

HİZMETLERİMİZ

İletişim Formu

İletişim Bilgileri

Tel: 0242 511 81 41

Fax: 0242 519 36 25

Cep: 0532 242 66 84

info@ozmenticaret.com.tr

Şekerhane Mah. Lale Sok. Nilüfer Apt. No: 12/F ALANYA / ANTALYA

Copyright © 2019 Özmen Kalibrasyon, Tüm Hakları Saklıdır.